สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

เกณฑ์การแข่งขัน

การคัดเลือกผู้แทนโรงเรียน การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2565.pdf