การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

(19th IJSO)

นักเรียนที่สมัครสอบ IJSO สามารถเข้าเรียนเสริมเพิ่มพูนความรู้รูปแบบออนไลน์ได้ โดยเข้าร่วม google classroom และ google meet คลิกเพื่อเข้าร่วม

ลิงก์ google meet
สำรอง https://meet.google.com/fwc-xkji-hrq

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร